Information
นายกมล ศิริบรรณ ตรวจ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม.14
       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ที่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา และผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 สพป.พังงา กศน.พังงา ร่วมต้อนรับนายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามผลผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สังกัด สพม.14
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวต้อนรับ นายกมล ศิริบรรณ พร้อมรายงานการดำเนินงานจัดการศึกษาในภาพรวมของ สพม.14 ในเวลาต่อมาโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาภายใต้การนำของนายมนตรี ยกเชื้อ นำเสนอผลการดำเนินงานจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้วยวีดิทัศน์ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อผู้ตรวจราชการฯ
       นายกมล ศิริบรรรณ กล่าวถึงการดำเนินการในเรื่องต่างๆของโรงเรียนว่าดำเนินการได้ดีแล้ว และฝากเน้นย้ำในเรื่องของการแนะแนวเด็กโดยเฉพาะชั้น ม.4 – ม.6 ควรให้เด็กมีเข็มทิศของตัวเองตามความถนัด เรื่องการสอนประวัติศาสตร์ ให้เด็กรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทย ต้องการฝังลึกในใจ ให้รู้ลึกถึงความเป็นมา โดยประวัติศาสตร์ที่ว่าให้รวมถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วย รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นตัวเอง เรื่องการอ่านฝากช่วยดูแลทั้งประถมและมัธยมฯ เรื่องอาเซียนให้เน้นเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาครูให้ช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ทันสมัย รู้เท่าทันเด็กในยุคปัจจุบัน ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ นอกห้องเรียนมากกว่าครู นอกจากนี้ นายกมลฯ ยังได้เยี่ยมชมการแสดงดนตรี - นาฎศิลป์ และชื่นชมความสามารถของนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด