Information
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
       เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 2/2557 โดยมีนายบัณฑูร ทองตัน อัยการเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการเขตฯ เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการ โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กรรมการและเลขานุการร่วมประชุม พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีวาระการประชุมแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับ ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปี 2556 ชั้น ม.3 และม.6 รายงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รายงานการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และเรื่องขอเพิ่มห้องเรียน (ปกติ) ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด