Information
สพม.14 ร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยการศึกษาโดยครอบครัว
       สพม.14 ร่วมมือกับคณะวิจัย จากภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการศึกษาดูงาน และเก็บขอมูลการวิจัยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของ สพม.14 เกี่ยวกับวิธีการหรือแนวปฏิบัติ รูปแบบการจัดการ การประสานงาน ปัญหาและผลสำเร็จเชิงประจักษ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีโฟกัสกรุ๊ป มีกลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูลประกอบด้วย ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว นักวิชาการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพม.14 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเขางุ้ม สพม.14 ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด