Information
สพม.14 พัฒนาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานการเงินในสถานศึกษา
       วันนี้ (28 เมษายน 2557 ) เวลา 09.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุในสถานศึกษา และบรรยายพิเศษ ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุ ให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุได้ถูกต้องสามารถลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่ผิดต่อ ระเบียบ กฎหมาย พร้อมทั้งสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามกำหนดเวลา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุในสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14 รวม 85 คน โดยแบ่งกิจกรรมเป็นสองกิจกรรม คือ การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2557 และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร และสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด