Information
ข้าราชการ สพม.14 ร่วมถวายสักการะเนื่องในวันเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน
       วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พิธีวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจังหวัดพังงา ประจำปี 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา โดยนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
       การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงมีพระบรมราชคุณูประการแก่ประเทศชาติและประชาชนไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา นายอุทัย เกื้อเพชร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และนายเอกมล หุนเจริญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 6 ราย โดย ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.14 รับมอบเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดด้วย
       นอกจากนี้จังหวัดพังงายังได้จัดพิธีทอดผ้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน ร่วมสมทบทุนครั้งนี้รวม 76,478 บาท และในภาคบ่ายได้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด