Information
สพม.14 ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาฝั่งอันดามัน (กระบี่เกมส์)
       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นำข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาฝั่งอันดามัน(กระบี่เกมส์) ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความรัก สามัคคี ของข้าราชการ ลูกจ้างระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาในฝั่งอันดามัน ซึ่งมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในแต่ละปี และสำหรับปีนี้สพป.กระบี่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน มีเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 5 เขต ประกอบด้วย สพป.กระบี่ สพม.13 (กระบี่ ตรัง) สพม.14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) สพป.พังงา และสพป.ภูเก็ต กิจกรรมการแข่งขัน มีวอลเลย์บอล เตะบอลเข้าประตู ชู้ดบาสเก็ตบอล เปตอง ชักกะเย่อ นอกจากนี้ในภาคกลางคืนจัดให้มีกิจกรรมสปอร์ตไนท์ โดยมีการมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันและการแสดงของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 ชุด เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด