Information
บรรยากาศการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพม.14
       บรรยากาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.14 ตั้งแต่วันที่ 17-24 มีนาคม 2557 มีผู้มาสมัครสอบเดินทางมาจากหลายจังหวัด โดยบรรยากาศแต่ละวันผู้สมัครทยอยเข้ามาสมัครเรื่อยๆ จนกระทั่งวันสุดท้ายของการรับสมัคร สรุปยอดผู้สมัครสอบ จำนวนทั้งสิ้น 602 คน ซึ่งสาขาวิชาเอกที่มียอดผู้สมัครสูงสุดคือ วิชาเอกการเงินและบัญชี จำนวน 144 คน และวิชาเอกที่ผู้สมัครน้อยสุดคือ วิชาเอก ดุริยางค์ศิลป์ จำนวน 3 คน และมีสถิติผู้สมัครสอบแต่ละวิชาเอก ดังนี้ ภาษาไทย 76 คน ภาษาอังกฤษ 61 คน ภาษาจีน 15 คน คณิตศาสตร์ 48 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 38 คน ฟิสิกส์ 40 คน เคมี 36 คน ประวัติศาสตร์ 12 คน พลศึกษา 40 คน ดนตรีสากล 11 คน ดุริยางค์ศิลป์ 3 คน ทัศนศิลป์ 35 คน นาฎศิลป์ 21 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 22 คน การเงินและบัญชี 144 คน และในช่วงระหว่างการรับสมัครสอบ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครและเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบด้วยในการนี้ นายธัชชเวชว์ฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท้องถิ่นว่า สำหรับปีนี้ สพม.14 รับสมัครสอบจำนวน 62 อัตรา ถือว่าค่อนข้างมาก ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครสอบทุกคนในการสอบครั้งนี้ และในการดำเนินการสอบ สพม.14 จะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง พร้อมทั้งได้มีมาตรการต่างๆเพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ขอให้ผู้สมัครสอบมั่นใจในการดำเนินการสอบในครั้งนี้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด