Information
สพม.14 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ
       สพม.14 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ประจำปี 2557 ตามที่ สพฐ.กำหนด ให้สพม.14 เป็นศูนย์สอบแข่งขัน โดยมี สพม.13 เป็นเครือข่ายในการสอบ ในการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน สพม.14 ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
       เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพม.14 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ โดยมีนางสาวสิริมา หมอนไหม และนางสาวสมพร สามทองกล่ำ นักวิชาการศึกษา สพฐ. ซึ่งเป็นคณะติดตามและสังเกตการณ์ในการดำเนินการจัดการสอบแข่งขันเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะกรรมการด้วย และหลังจากเสร็จประชุมได้มีการ ส่ง – มอบ ข้อสอบจากคณะสพฐ. ให้กับกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ และกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ โรงเรียนสตรีพังงา โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานในการดำเนินการสอบแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และมีการสังเกตการณ์ จากคณะสพฐ. เพื่อดูแลความเรียบร้อยและให้คำแนะนำในการดำเนินการสอบ ในการสอบครั้งนี้มีนักเรียนที่สมัครเข้าสอบแข่งขันจาก สพม.13 ( ตรัง กระบี่ ) จำนวน 55 คน และ สพม.14 จำนวน 77 คน รวม 132 คน ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด