Information
ผอ.สพม.14 ร่วมประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการเปิดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม มีรองเลขา กพฐ. ทุกท่าน ผอ.เขตฯทั่วประเทศ ผอ.สำนักทุกสำนักใน สพฐ.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดย ในการประชุมได้ชี้แจงนโยบายของการศึกษาที่เร่งด่วน เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการเร่งรัดใช้เงินงบประมาณให้ตรงตามกำหนด การพัฒนาบุคลากรให้ทำในช่วงปิดเทอมและจะไม่ใช้เวลาเรียนในการอบรม เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาเรียนของเด็ก
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด