Information
สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
       สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมเขาทอย เพื่อชี้แจงและฝึกปฏิบัติการจัดทำคำสั่ง แก้ไขคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และคำสั่งแก้ไขเงินวิทยฐานะ ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้เข้าประชุมเป็นครูจากโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตและระนอง จำนวน 14 โรง 28 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้เข้าประชุมจากโรงเรียนในจังหวัดพังงา จำนวน 13 โรง 26 คน และวันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 09.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบนโยบายพร้อมให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับการดำเนินการประชุมฯเป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยวิทยากรจากบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.14 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด