Information
ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2556
       เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สตรีภูเก็ต วีรสตรีอนุสรณ์ เมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ทับปุดวิทยา และสตรีพังงา จังหวัดพังงา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในการสอบครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูบุคลากรที่ดำเนินการจัดสอบแต่ละโรงเรียนให้การต้อนรับ เรวดีและปรีชัยภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด