Information
ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเต็มพิกัด
       วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยมการนิเทศ ติดตามโรงเรียน เต็มพิกัด ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คณะครูและกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ให้การต้อนรับ การนิเทศ ติดตามโรงเรียน เต็มพิกัด เป็นการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นการติดตามความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ประจำปี 2557 โดย สพม.14 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ และติดตาม โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ตและระนอง ผอ.สพม.14 ได้พบปะ พูดคุย ให้แนวคิดการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่คณะครูและคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายของครูในการให้ข้อมูลการดำเนินการต่อคณะกรรมการติดตามในครั้งนี้ด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด