Information
สพม.14 จัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โลกและแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
       เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 สพม.14 จัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 11 (IJSO 2014) การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 8 ( IESO 2014) เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 ณ ประเทศศรีลังกา สำหรับ (IJSO 2014) และประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ ( IESO 2014) มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 95 คน และวันที่ 26 มกราคม 2557 จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ) มีผู้สมัครสอบ จำนวน 314 คน โดยกำหนดศูนย์สอบเป็น 3 สนามสอบ ได้แก่สนามสอบโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต และสนามสอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด