Information
       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 มีการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ จำนวน 15 คน โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผน กำหนดแนวทางการนิเทศ กำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการนิเทศเต็มพิกัด และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.14 รวมทั้งการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ประจำปี 2557 ซึ่งจะมีการสอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะสอบระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีการกำหนดคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเป็น 3 ชุด 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ตและระนอง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด