Information
บุคลากร สพม.14 พร้อมใจอวยพรปีใหม่ ผอ.และรองผอ.สพม.14
       ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 พร้อมใจมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยทั้งผอ.สพม.14 และรองผอ.สพม.14 ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดปี 2557 ด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด