Information
สพม.14 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
       เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 สพม.14 จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557 ร่วมกับจังหวัดพังงาและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพังงา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสนุกสนาน กล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ในวันเด็กแห่งชาติของทุกปี รัฐได้รณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคม ได้ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข โดย เวลา 08.30 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กประจำปี 2557 ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงาน มีเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานจำนวนมาก และหลังจากพิธีเปิดงานวันเด็ก ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เปิดศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน นำเด็กและผู้ร่วมงานเข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ ซึ่งเป็นการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา ให้เด็กได้ศึกษาและเรียนรู้ และในเวลาต่อมานางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล ได้เข้าเยี่ยมเวทีการจัดกิจกรรม เกมส์ การละเล่นต่างๆ และนิทรรศการของ สพม.14 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก ซึ่ง สพม.14 มีของขวัญ รางวัลมากมายแจกให้กับเด็กที่ร่วมกิจกรรม ทำให้เด็กมีสุข สนุกสนานและได้แสดงออกกันอย่างเต็มที่
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด