Information
โรงเรียนสังกัด สพม.14 ร่วมมือตำรวจมุ่งสู่โรงเรียนสีขาว
       เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขสรี ผอ.สพม.14 ได้ร่วมประชุม และลงนามเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และทำให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด นำไปสู่การเป็นโรงเรียนสีขาว โดยในที่ประชุมได้มีการร่วมกันพิจารณาแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา โดย พันตำรวจเอก ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา กับสถานศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยา โรงเรียนสตรีพังงา สังกัด สพม.14 และวิทยาลัยเทคนิคพังงา มีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามข้อตกลง ซึ่งในการประชุมนายนิกร จันทร์อำไพ นายอำเภอเมืองพังงาเป็นประธานการประชุม และร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด