Information
มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่
       ในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานต่างๆ ทยอยนำกระเช้าของขวัญมาอวยพรปีใหม่ แก่นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ในขณะเดียวกัน ผอ.สพม.14 และบุคลากรในสังกัด ได้นำกระเช้าของขวัญไปอวยพรปีใหม่ นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดพังงา ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รวมทั้งประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดภูเก็ต และพังงา โดยต่างได้อวยพรมอบความสุขแก่กันและกันให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดปี 2557 ชาคริต ภาพ/เรวดี ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด