Information
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กและวันครู ประจำปี 2557
       เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและวันครู ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พังงา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพังงา โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุม จำนวนกว่า 60 คน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ในวันที่ 11 มกราคม 2556 และวันครู ประจำปี 2557 วันที่ 16 มกราคม 2556 ของจังหวัดพังงา เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด