Information
สพม.14 จัดซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติโรงเรียนกะทู้วิทยา
       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. สพม.14 และโรงเรียนกะทู้วิทยา ร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนำโดยนายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต จัดซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติเกี่ยวกับแผ่นดินไหว และไฟไหม้ ที่โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นักเรียน และครูมีความรู้ มีความตระหนัก และรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.14 จังหวัดภูเก็ตร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อม มีนักเรียน ครู ร่วมฝึกซ้อม จำนวน 1,000 กว่าคน การฝึกซ้อมได้มีการกำหนดสถานการณ์ขั้นตอน คือ เกิดเหตุแผ่นดินไหว ไฟไหม้ แจ้งอพยพ สำรวจ/เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปฏิบัติการช่วยเหลือ การดับเพลิง และสุดท้ายคือการลำเลียงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยาเป็นผู้บัญชาการสั่งการในการฝึกซ้อมและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรทุ่งทอง มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ สถานีป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ดับเพลิง) เทศบาลเมืองกะทู้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และสมาคมผู้สื่อข่าว จังหวัดภูเก็ต และหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม ได้มีการประชุมสรุปผลการฝึกซ้อม โดยแต่ละฝ่ายร่วมกันเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ชี้จุดที่ยังบกพร่องต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปและผอ.สพม.14 ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมครั้งนี้ เรวดีภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด