Information
สพม.14 สอบสัมภาษณ์นักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
       เช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ซึ่งได้สอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 คน นำโดยนางสาว สุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์ ร่วมกับนางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางอุรา เสนาเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าสอบที่ผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านทุนประเภท 2 ทั้งหมด ประกอบด้วย อำเภอกะปง จังหวัดพังงา จำนวน 1 ราย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน 1 ราย อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 3 ราย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ราย และอำเภอเมืองระนอง จำนวน 2 ราย และจะประกาศผลผู้รับทุนในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด