Information
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม
       เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องผอ.สพม.14 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14 ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน แจ้งเรื่องต่างๆเพื่อทราบ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาและมอบหมายงานที่จะดำเนินการต่อไปของแต่ละกลุ่ม โดยในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อทราบ เกี่ยวกับเรื่องกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14 การทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง การดำเนินการหนังสือเกี่ยวกับภารกิจของ ผอ.และรองผอ.สพม.14 การจัดกิจกรรมปีใหม่ และเรื่องการดำเนินการเงินสวัสดิการของ สพม.14 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด