Information
นักเรียนสังกัด สพม.14 รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อของวิทยาลัย สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 ตัวแทนนักเรียนและครูสังกัด สพม.14 จังหวัดพังงา จำนวน 30 คน เข้ารับฟังการให้ความรู้ และแนะแนวทางการศึกษาต่อ จากคณาจารย์วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อของนักเรียน ตามโครงการ “ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกของวิทยาลัยเพื่อการศึกษา” วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีนางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ พบปะให้ความรู้ และข้อคิดกับนักเรียนในเบื้องต้น และทางคณะอาจารย์จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ได้มีการแนะแนวให้ความรู้และแนะแนะนำหลักสูตรของวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรแพทย์แผนไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาทันตสาธารณสุข) และ (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน) หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม และหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมทั้งชี้แจงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละหลักสูตรด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด