Information
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (รอบคัดเลือกตัวแทน เขตการแข่งขันกีฬาที่ 8) จังหวัดพังงา
       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. ที่โรงยิมเนเซียม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 ) จังหวัดพังงา โดยมีนายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน โดยมีหน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ครู และนักเรียนจำนวนมากร่วมในพิธีเปิด
       การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 ) จังหวัดพังงาได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาในเขตจังหวัดพังงาและจังหวัดในเขต 8 รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ชนิดกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเล่นกีฬา รู้จักออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน พัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านกีฬา ปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย ทราบถึงประโยชน์ และเห็นคุณค่าของกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพ ตลอดจนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จาก 7 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และพังงา ซึ่งนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจะไปแข่งขันในระดับชาติ วันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด