Information
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.14 บันทึกเสียงถวายพระพร 5 ธันวาคม
       วันนี้ ( 29 พฤศจิกายน 2556) เวลา 10.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ) ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดยคำอาเศียรวาท ความว่า
ร้อยมาลัยอักษรเป็นพรถวาย
น้อมใจกายกราบกรานหน้าลานศิลป์
เนื่องวาระวันพ่อแห่งธรณินทร์
ขวัญบุรินทร์ร่มเกศประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง
เพื่อเป็นมิ่งขวัญประชานราศัย
พระบารมีที่บำเพ็ญจงเป็นชัย
ดับพิษภัยที่ประชวรหมดถ้วนเทอญ
เรวดี ภาพ/ ข่าว
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด