Information
ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนเกาะยาววิทยา
       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นายสุระพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สำนักศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเกาะยาว ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยา ร่วมต้อนรับ นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียนเกาะยาววิทยา สังกัด สพม.14 ในประเด็น เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาและคิดวิเคราะห์ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาและขยายระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. พ.ศ.2556 การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มหลุดจากระบบการศึกษา และการส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของคนไทย โดยนายพรศักดิ์ จินดาพล ผอ.ร.ร.เกาะยาววิทยาได้รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ติดตามจนครบทุกประเด็น ซึ่งนายกมล ศิริบรรณ ได้กล่าวชมเชยโรงเรียนเกาะยาววิทยาว่าการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ นักเรียนดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนมีความเป็นระเบียบ มีวินัย มีจิตอาสา สภาพแวดล้อม บรรยากาศโรงเรียนร่มรื่น สะอาด สวยงามและได้ให้คำแนะนำว่า การปรับหลักสูตรให้นำมาตรฐานสากลเข้าเพิ่มเติมในหลักสูตร นำไปสู่การปฏิบัติ และฝากในเรื่องการดูแลนักเรียนรายบุคคล รวมทั้งขอให้มีการทำงานร่วมกันระหว่าง สพป.และสพม. โดยให้เน้นที่โอกาสและคุณภาพของโอกาสนักเรียน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด