Information
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จำนวน 27 โรง พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมร้านเดลี่ฮัท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนาย ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ของ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี จึงเป็นการประชุมเพื่อพบปะ พูดคุย และทำความรู้จักสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งได้มอบแนวทาง และนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สถานศึกษา ชี้แจงการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากกลุ่มต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของ สพม.14 เรวดี ภาพ/ ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด