Information
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ประชุมพบปะและมอบนโยบาย การปฏิบัติงานแก่บุคลากร สพม.14
       เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 เวลา 13.30 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ซึ่งเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.14 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมาได้ประชุมพบปะพูดคุยพร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สพม.14 ทุกคน เพื่อทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย และเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยได้ให้แนวคิดในการทำงานว่า จะต้องมีความคิดถูกต้องตามระเบียบ มีความรวดเร็วในการทำงาน มีการกระจายงานเป็นระดับชั้น ความมีประสิทธิภาพของงาน การทำงานอย่างเป็นระบบ และการทำงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ยังได้พูดถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 8 นโยบายและนโยบายเร่งด่วน หลังจากนั้นได้ให้แต่ละกลุ่มชี้แจงการดำเนินของแต่ละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด