Information
สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
       เมื่อวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2556 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง ซึ่งมี สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สพป.พัทลุง เขต 2 และ สพม.12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) โดยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง มีนายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวต้อนรับ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” (Morality Creativity Ensuring Greatness) ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 1.สุดยอดทักษะวิชาการ 2. นิทรรศการก้าวไกล 3. แหล่งเรียนรู้ในจังหวัด 4.นวัตกรรมทางการศึกษา 5. สัมมนาและเสวนาวิชาการ 6. ลานวัฒนธรรมถิ่นใต้ มีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก พิธีเปิดมีขึ้นอย่างสวยงามและอลังการ หลังจากพิธีเปิด ดร.กมลฯ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทุกเขต ก่อนเดินทางกลับ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด