Information
สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 อัตรา
       เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 สพม.14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เคมี 3 อัตรา ชีววิทยา 5 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา และบรรณารักษ์ 2 อัตรา โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ปฐมนิเทศก์ และให้แนวคิด แก่ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ 4 เรื่อง คือ การปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยตรงในตำแหน่งข้าราชการครู การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นข้าราชการ และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เรวดี ภาพ/ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด