Information
สพม.14 สอบคัดเลือกนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
       เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 สพม.14 ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 โดยได้ดำเนินการสอบ แบ่งศูนย์สอบเป็น 3 ศูนย์สอบ ได้แก่ ศูนย์สอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ประกอบด้วยผู้สมัครสอบจากโรงเรียนในจังหวัดพังงา ศูนย์สอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ผู้สมัครสอบจากโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต และศูนย์สอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ผู้สมัครสอบจากโรงเรียนในจังหวัดระนอง ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบ จำนวนทั้งสิ้น 309 คน ขาดสอบ จำนวน 57 คน และในวันดังกล่าว นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักศึกษาธิการ ภาค 10 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรที่ดำเนินการสอบให้การต้อนรับ และในการสอบในครั้งนี้ สพม.14 ได้วางมาตรการ ป้องกันปัญหาต่างๆไว้อย่างรัดกุม และเคร่งครัด ทำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใด เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด