Information
ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
       เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14 นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นวันคล้าย วันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช” ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี มีคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด