Information
สพม.14 เตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
       วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ในการดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 โดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส การดำเนินการสอบคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ทุน สพม.14 แบ่งเป็น 3 ศูนย์สอบ ประกอบด้วย ศูนย์สอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ศูนย์สอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต และศูนย์สอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ซึ่งนายสมบูรณ์ฯ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินการสอบครั้งนี้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด