Information
สพม.14 เรียกบรรจุครูโครงการทุนครูมืออาชีพ 11 อัตรา
       เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 สพม.14 เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล จำนวน 11 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา ตำแหน่งโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต วิชาเอกเคมี 1 อัตรา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา โรงเรียนเฉลิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา โรงเรียนสตรีระนองและภูเก็ตวิทยาลัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วิชาเอกสุขศึกษา 1 อัตรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา โรงเรียนกะทู้วิทยา โดย ผู้ได้รับการคัดเลือกได้มารายงานตัว และเขียนข้อมูลประวัติ ก.พ. 7 และได้รับการส่งตัวไปยังสถานศึกษาต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด