Information
สพม.14 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วย
       เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย จำนวน 54 คน ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันกำหนดหลักสูตรที่จะพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14 จำนวน 200 คน ที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรมไดมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 24 - 26 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ และในการประชุมสัมมนาฯยังได้รับเกียรติจาก นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ ผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยในครั้งนี้ด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด