Information
สพม.14 ร่วมกับ ปภ.จังหวัดพังงา และโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ฝึกซ้อมแผนอพยพภัยสึนามิ
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนอพยพภัยพิบัติสึนามิ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีนายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556
       สพม.14 จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนอพยพภัยพิบัติสึนามิ ให้กับ ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จำนวน 160 คน เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพิบัติสึนามิและภัยทางธรรมชาติต่างๆ สามารถเตรียมพร้อมและป้องกันเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ในภาคเช้า เป็นการอบรมให้ความรู้ จากนายธนขวัญ ปิ่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะ จากสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา และในภาคบ่ายได้ปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนอพยพภัยสึนามิ จากการสมมุติสถานการณ์ โดยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเกิดสึนามิ มีสัญญาณแจ้งเตือนภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกประชุมครูเพื่อวางแผนการอพยพ ประสานและเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยกู้ภัย ตำรวจ หน่วยพยาบาล ผู้สื่อข่าว เพื่อขอความช่วยเหลือ อพยพนักเรียนไปที่สูง ตรวจสอบและค้นหานักเรียนที่ สูญหาย ตำรวจคอยให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก หมอ พยาบาลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ หน่วยกู้ภัย และรถพยาบาลขนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล เป็นต้น ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลอย สภ.โคกกลอย หน่วยกู้ภัยโลมา ผู้สื่อข่าว
       นางสาวสุวิภาฯ กล่าวว่าปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบเกิดจากการกระทำของมนุษย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ร้ายแรงคือการเกิดสึนามิ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดพังงาถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย สึนามิ สพม.14 จึงเล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพภัยสึนามิขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและนักเรียนได้รับความรู้และมีแผนป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย และยังกล่าวอีกว่า สพม.14 ยังเล็งเห็นความสำคัญและต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติอื่นๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัด เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ดินสไลด์ ฯลฯ และจะดำเนินการเพื่อให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกในโอกาสต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด