Information
สพม.14 อบรมพัฒนาการทำเว็บไซต์ด้วย CMS (Joomla)
       สพม.14 จัดอบรมการทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม CMS (Joomla) ให้กับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ หรือเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียนและบุคลากร สพม.14 ที่ดูและเว็บไซต์ของกลุ่ม จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน สพม.14 สามารถนำไปพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ให้กับนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ความเคลื่อนไหว ข้อมูล กิจกรรมดีๆ นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานและองค์กร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก อาจารย์อดิศักดิ์ จันทร์มิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด