Information
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ร่วมสร้างเครือข่ายสถานศึกษาประเทศมาเลเซีย เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน
       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมสร้างเครือข่ายเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (MOC) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งชาติ บูเก็ตเยอนูน (พิเศษรูปแบบใหม่ ) สังกัดกรมการศึกษารัฐเคด้า (ไทรบุรี) สหพันธ์รัฐมาเลเซีย (Kraburi Wittaya School & Sekolah Model Khas Bukit Jenun Pendang, Kedah, Malaysia) ภาพ /ข่าว โดยเครือข่ายโรงเรียนกระบุรีวิทยา
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด