Information
โรงเรียนสตรีพังงา สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนศิลปะการต่อสู้กับชาวต่างชาติ
       วันที่ 26 กันยายน 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว ครูฝึกสอนศิลปะการต่อสู้มวยไทยโบราณโรงเรียนสตรีพังงา ในโอกาสได้รับประกาศนียบัตรจาก GRAND MASTER: RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA ครูฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ จากสถาบันระหว่างประเทศของศิลปะการต่อสู้จีนและกีฬาในประเทศบราซิลและประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการต่อสู้และเป็นเครือข่ายของสถาบันฯ ในนามของประเทศไทย ณ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมกันนี้ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 และนายวิฑูรย์ จั่นสกุล ผอ.ร.ร.สตรีพังงา รับมอบมอบประกาศนียบัตร ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย
       นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว ครูฝึกสอนศิลปะการต่อสู้มวยไทยโบราณ กระบี่ กระบอง กังฟู คาราเต้ คราวฟิมะกะ หรือบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมการต่อสู้แบบทหาร ตำรวจ ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดมาใช้ ได้รับการยอมรับจาก เพรสซิเดนท์ สถาบันระหว่างประเทศของศิลปะการต่อสู้จีนและกีฬาในประเทศบราซิลและประเทศญี่ปุ่น โดยมี GRAND MASTER: RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA เป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ และเป็นผู้ก่อตั้งดูแลสถาบันดังกล่าว ขณะนี้มีเครือค่ายในต่างประเทศทั้งหมด 46 ประเทศ และประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นเครือค่ายที่ 47 โดยมีที่ตั้งเครือข่ายอยู่ 2 แห่ง คือ จังหวัดพังงาตั้งศูนย์เครือค่ายในโรงเรียนสตรีพังงาโดย นายวิฑูรย์ จั่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา และ นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว และอีกหนึ่งแห่งคือชมรมสยามยุทธ จังหวัดเพชรบุรี โดยครูเสน่ห์ ทับทิมทองครูมวยไทย
       GRAND MASTER: RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA เดินทางมาประเทศไทยในระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะมวยไทยโบราณกับครูเสน่ห์ ทับทิมทอง ค่ายมวยไทยสยามยุทธ และนางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว หรือครูไก่ โรงเรียนสตรีพังงา โดยวันที่ 26 กันยายน 2556 ได้อบรมให้ความรู้และสาธิตศิลปะการต่อสู้ คราวฟิมะกะ (Krav-Maga) ให้กับตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา และนักเรียนโรงเรียนสตรีพังงา และได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนางสาวนางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว ในฐานะครูฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 และนายวิฑูรย์ จั่นสกุล ผอ.ร.ร. สตรีพังงาในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการตั้งศูนย์เครือข่ายศิลปะการต่อสู้ รวมทั้งมอบให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด