Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารมอบนโยบายและติดตามงานบริหารจัดการศึกษา
       นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อมอบนโยบายและติดตามงานการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมร้านอาหารเดรี่ฮัท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       สพม.14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม จำนวน 40 คน เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนการชี้แจง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การดำเนินงานเกี่ยวกับงานต่างๆ ประกอบด้วย งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ งานบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมการจัดการศึกษา งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยในช่วงแรก นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษา ซึ่งเน้นนโยบาย 8 ข้อ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามด้วยการติดตามการดำเนินงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การดำเนินงานเกี่ยวกับงานต่างๆโดยผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่ม เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด