Information
โรงเรียนสตรีระนองจัดพิธีต้อนรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปี 2555
       โรงเรียนสตรีระนองจัดงานพิธีต้อนรับและเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
       เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมานางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสตรีระนอง สังกัด สพม.14 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งโรงเรียนได้จัดงานพิธีต้อนรับและเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.14 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีระนอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีระนอง ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมงานแสดงความยินดีและร่วมเฉลิมฉลองจำนวนมาก นางสาวกษมา คีรีรักษ์ ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด