Information
นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว สุดยอดครูฝึกสอนศิลปะมวยไทยและศิลปะป้องกันตัว
       นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว หรือครูไก่ ครูโรงเรียนสตรีพังงา เป็นครูฝึกสอนศิลปะการต่อสู่มวยไทย ฟันดาบ กระบี่กระบอง จนนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น ได้เป็นตัวแทนแข่งขันกระบี่กระบอง กีฬาสพฐ.เกมส์ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2555 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬา สพฐ. เกมส์ ปี 2555 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมแข่งขันแอโรบิกมวยไทย 10 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ กีฬาสพฐ. เกมส์ ปี 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน แอโรบิก งานปริทัศน์ ที่ จังหวัดตรังและ จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ และศึกษาความรู้ ฝึกฝนตนเอง จนได้รับเกียรติบัตรขั้นความสามารถครูมวยไทยโบราณตามหลักสูตรของสมาคมครูมวยไทยและได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นครูมวยไทยขั้นที่ 11 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 จากสมาคมครูมวยไทย และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ฝึกฝน ศึกษาความรู้ในเรื่องของศิลปะการต่อสู้มวยไทย และศิลปะการต่อสู้อื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของสมาคมมวยไทยหลายท่าน เช่น ปรามาจารย์ อาวุโส ครูจรัสเดช อุลิต อาจารย์เสน่ห์ ทับทิมทอง พ.อ.ประเสารศิษฐ์ ศรีศักดิ์ อาจารย์ธานี หอมจำปา อาจารย์ ณัฐการ รามพุทธา อาจารย์สวณ์ บุญวงศ์ และอาจารย์พัฒนา บุญวงศ์ นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับจากสถาบันศิลปะการต่อสู่ของชาวต่างชาติ เช่น สถาบันระหว่างประเทศของศิลปะการต่อสู้จีนและกีฬา INSTTUTO INTERNACIONAL DE ARTES CHINE SAS E ESPORTES มีเครือข่ายประเทศบราซิล ประเทศญี่ปุ่น จีน ไทย และประเทศอื่นๆ ทั่วเอเชีย โดยมีศูนย์ตั้งอยู่ที่ประเทศบราซิล ได้นำเรื่องราวศิลปะการต่อสู้มวยไทยของครูไก่ ไปเผยแพร่ในสื่อนิตยสาร RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA โดย GRAO MESTRE RAYLLAMM ได้มอบประกาศนียบัตรศิลปะการต่อสู้มวยไทย ศิลปะการต่อสู้กังฟู ศิลปะการต่อสู้อาวุธ เครือข่ายในประเทศบราซิลและญี่ปุ่น ให้นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว หรือครูไก่ ประเภทละ 1 ใบ และมอบประกาศนียบัตรศิลปะการต่อสู้มวยไทย และศิลปะการต่อสู้อาวุธให้กับนายวิฑูรย์ จั่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา ในฐานะผู้สนับสนุนด้วย และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว และนายวิฑูรย์ จั่นสกุล ณ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมทั้งได้มีการทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้มวยไทยและและศิลปะการต่อสู้ฟันดาบ กระบี่กระบองของครูไก่ จากผู้สื่อข่าวเพื่อเผยแพร่ต่อไปด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด