Information
สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยอีก 7 อัตรา
       วันที่ 19 สิงหาคม 2556 สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่มอีก 7 อัตรา 5 สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วิชาเอกาภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเคมี 1 อัตรา วิชาเอกสังคม 2 อัตรา และวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา โดยผู้ได้รับการเรียกบรรจุได้มารายงานตัวตั้งแต่ 09.00 น. และ เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 ได้พบปะ พูดคุย และปฐมนิเทศ แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครุผู้ช่วย ทั้ง 7 คน ซึ่งนายสมบูรณ์ฯ ได้เน้นย้ำกับครูบรรจุใหม่ ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ครู โดยขอผู้ที่ได้รับการบรรจุทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพและเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครูต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด