Information
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. รอบคัดเลือกระดับภาคใต้
       ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการฯ สพฐ. เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ สองพัน สิบสาม" รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ พร้อมกล่าวอาเศียรวาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การแข่งขันบาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 12 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 6 ภูมิภาค ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับภาคใต้ปีนี้ โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2556 มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 64 ทีม จาก 14 จังหวัดภาคใต้ นอกจากการแข่งขันบาสเกตบอลแล้ว ยังมีการประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และการประกวดสปอร์ต ฟอร์ เดอะ ควีน โดยในพิธีเปิดการแข่งขันมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และทีมนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างหนาแน่น และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ก่อนจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันต่อผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสุชาติ ไชยสาร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นายอุเทน จิตต์สำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสาโรช คุณีพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการการจัดการ นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายกิตติ พฤฒิสืบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และนายสาโรช อังคณาพิลาศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้สื่อข่าวจากหลายแหล่งข่าวร่วมฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด