Information
ผู้บริหาร สพม.14 บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556

บังคมบาทแม่หลวงของปวงราษฎร์
ประชาชาติชื่นชมสมสมัย
พระคุณแม่ชื่นฉ่ำน้ำพระทัย
ทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดิน
จากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำ
พระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่น
หยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลริน
ธรณินจารึกผนึกนาน
ย่างพระบาทเสด็จไปใต้จรดเหนือ
ธ ทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขศานต์
เพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการ
คือต้นธารเร่งรัดพัฒนา
เมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึง
น้อมคำนึงร่มบุญอุ่นเกศา
ไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตา
ปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด