Information
สพม.14 และโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 ระดับภาคใต้
       สพม.14 และโรงเรียนสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัด เตรียมความพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 ได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการ วางแผน การดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม การจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 ระดับภาคใต้ ครั้งนี้ สพม.14 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด โดยได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. และ เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต และพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการแข่งขันมีจังหวัดต่างๆ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ส่งทีมกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 59 ทีม ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2556 ณ จังหวัดนครพนม สำหรับการเตรียมความพร้อมขณะนี้ ได้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ใกล้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามการจัดการแข่งขัน พิธีเปิด สถานที่พักนักกีฬา ฯลฯ และในปีหน้า สพม.14 วางแผนว่าจะขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับประเทศ โดยนายสมบูรณ์ฯ ได้ให้นโยบายกับผู้บริหารสถานศึกษาในที่ประชุม ให้เตรียมพร้อมฝึกซ้อมทีมนักกีฬาเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพในระดับประเทศในปีต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด