Information
สพม.14 ร่วมกับ สพป.พังงา พัฒนาการดำเนินงานตามคำรับรอง ปฏิบัติราชการ (KRS/ARS)
       สพม.14 ร่วมกับ สพป.พังงา ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) จำนวน 50 คน วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง VIP ร้านอาหารเดรี่ฮัท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีคณะวิทยากรจาก สพฐ.นำโดยนายดำรงค์ พลโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. ให้ความรู้ แนะนำและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (KRS และ ARS) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานได้ถูกต้อง พร้อมกันนี้ได้ติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน KRS และ ARS ของ สพป.พังงา และสพม.14 ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วย โดยมีนายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด