Information
ต้อนรับ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เดินทางมาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       เช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 และนายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ร่วมต้อนรับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และหลังจากรับเสด็จฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลา 12.30 น. ได้เดินทางไปส่งนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช และ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด