Information
สพม.14 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
       วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ข้าราชการ สพม.14 และโรงเรียนในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา และมีข้าราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียง +++++สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระคุณนับเป็นอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเป็นพระมารดาอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง ๒ พระองค์ ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประชาชน ในงานด้านสาธารณสุขและทันตกรรม ตลอดมา ทรงมีความห่วงใยตำรวจตระเวนชายแดน ทรงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปรักษาดูแลสุขภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำตลอดพระชนม์ชีพ ที่ผ่านมาพระองค์ทรงดำรงไว้ซึ่งความมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด