Information
สพม.14 เยี่ยมมัสยิดเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน
       วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ข้าราชการ และลูกจ้าง สพม.14 นำโดยนางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำอินทผลัมและซาตงกัรอาหลี เยี่ยมมัสยิดบางคลีสลิม และมัสยิดบางคลีปากีสถาน ตำบลบางเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ตามโครงการจังหวัดพังงาพบปะเยี่ยมเยียนชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอน ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายและกำหนดให้ส่วนราชการออกเยี่ยมมัสยิดต่างๆในจังหวัดพังงา เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด